Sähkötyöt

Yrityksellä on Sähköpätevyys 2, joka oikeuttaa johtamaan kaikkia sähkötöitä nimellisjännitteeltään enintään 1 kV vaihtojännitteisten ja 1,5 kV tasajännitteisten sähkölaitteistojen sähkötöissä (ei hissi-työt).

Meiltä saa asianmukaiset mittaukset ja Tukesin S-10 mukaiset raportit.