Skip to content

Tietosuojaseloste

1.Rekisterinpitäjä

Oy Kiinteistöpalvelu ETS Fastighetsservice Ab, Toritie 1 LT 1, 02400 Kirkkonummi

2.Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Thomas Kilpinen, kiinteistopalvelu.ets@dlc.fi

3.Rekisterin nimi

Verkkosivujen yhteystietolomakerekisteri

4.Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaiden kanssa ja tarjouskyselyt. Tietojen lähettäminen on vapaaehtoista. Tietoja ei käytetä markkinointiin tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallentuvat tiedot ovat yhteystiedot, eli nimi ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyistä viesteistä.

7.Tietojen säännönmukaiset luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan myös siirtää rekisterinpitäjän toimesta näiden alueiden ulkopuolelle.

8.Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Laitteet, joilla tietoja säilytetään, suojataan asianmukaisilla tietoturvakeinoin. Henkilötietoja käsitellään vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden toimikuvaan se kuuluu.

9.Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisten virheellisten tietojen korjaamista. Mikäli haluaa tarkistaa tai korjata henkilötietonsa, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi vielä pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla on oikeus pyytää tulla ”unohdetuksi”. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi vielä pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

 

© 2023 Oy Kiinteistöpalvelu ETS Fastighetsservice Ab